Uitbreiding woning Overveen

Verbouw en uitbreiding van woning in appartementengebouw

De woning is gelegen op de naar de straat gekeerde zijde van een kleinschalig appartementengebouw en is gesitueerd op de begane grond.  Vanwege ruimtegebrek is er een uitbreidingsplan opgesteld. Hierdoor worden er twee kamers toegevoegd en is de woonkamer vergroot door de oude naastliggende slaapkamer om te vormen tot keuken en deze middels een doorbraak aan elkaar te koppelen. De ruimte onder het bestaande uitkragende balkon is betrokken bij de woonkamer en dient tevens als verkeersruimte. Door deze uitbreiding transparant te detailleren is het bestaande balkon visueel intact gebleven. Voor de uitbreiding is er gekozen voor een gevelritme welke aansluit bij de open-gesloten verhoudingen van de oorspronkelijke gevels. Bij de uitwerking is gekozen voor contrasterende materialen welke de uitbouw een meer eigentijdse look geven.

Opdrachtgever: particulier