Herenweg Heemstede

Verbouw en uitbreiding voormalig gezinsvervangend tehuis.

Het gebouw, liggend aan de Herenweg te Heemstede,  is uitgebreid en verbouwd tot 24 kleinschalige appartementen. Door het bestaande T-vormige volume aan de achterzijde uit te breiden met twee dwarsvleugels is een H-vormige footprint ontstaan. De uitbreiding van de bovenste bouwlaag is uitgevoerd met afwijkende materialen. De gevels hiervan zijn in zink uitgevoerd met horizontale roeven welke aansluiten op de nieuwe kozijnindelingen. Visueel is de nieuwe dakrand verlaagd ten opzichte van het bestaande volume door deze lager te positioneren ten opzicht van het dak. Door de toepassing van deze ‘luchtigere’ bouwmaterialen en het lagere volume heeft de bovenste toevoeging een ondergeschikt karakter gekregen zodat deze beter passend is geworden in de omgeving.

Opdrachtgever: projectontwikkelaar