Gedempte Oude Gracht Haarlem

Verbouw en herbestemming schoolgebouw tot 31 appartementen

Het voormalige schoolgebouw, in het verleden begonnen als een Rooms-Katholieke jongensschool,  en later in gebruik geweest als MULO en Mavo, is omgebouwd naar een appartementengebouw.

Het gebouw bestaat uit meerdere volumes welke in een L-vorm gegroepeerd zijn rond een grote binnenplaats. De voormalige gymzaal heeft nieuwe tussenvloeren gekregen, hierdoor is ook de ruimte in de kap bereikbaar geworden. In de achtergevel zijn nieuwe kozijnen en dakkapellen geplaatst. Door in de hoge oude leslokalen extra tussenvloeren te maken, welke door een vide zijn los gehouden van de gevels, is er veel ruimtelijkheid ontstaan waarbij de schaal en maat van de oude lokalen nog steeds goed waarneembaar is. Voor de binnenplaats is een tuinontwerp opgesteld waarbij de hier aan grenzende woningen een eigen tuin hebben gekregen. Ook bevinden zich hier overdekte fietsenstallingen voor de bewoners.

Opdrachtgever: projectontwikkelaar