Carfit Haarlem

Verbouw en herbestemming garage naar 19 appartementen

De vlak bij het treinstation van Haarlem gelegen leegstaande garage verkeerde in een zwaar verwaarloosde staat. Binnen groeide er onkruid, en de platte daken hadden onbedoeld een sedumbedekking gekregen. Wat ooit vier losse woonpanden waren, is in de vorige eeuw langzaam omgebouwd naar een garagebedrijf met bovenwoningen.

Allereerst zijn er weer scheidingen gemaakt tussen de panden om weer een duidelijke structuur aan te brengen. De uitbouw aan de achterzijde is geheel verwijderd en hiervoor in de plaats zijn minder diepe uitbouwen terug gekomen. Hierdoor bleef er ruimte over voor tuinen van de grondgebonden woningen. Het hoekpand was er zo slecht aan toe dat deze geheel is verwijderd en opnieuw opgebouwd vanaf de fundatie. Tegelijk met het buurpand is er ook een kap geplaatst zodat er een extra bouwlaag is ontstaan. Alle gevels zijn gerenoveerd en zoveel mogelijk terug gebracht in de oorspronkelijke staat.

Opdrachtgever: projectontwikkelaar